Shots directed at net while a player was on the ice at even strength, excluding empty net situations

Game NumberTeamPlayer NumberGoalsSaved shotsMissed ShotsFenwick+/-Blocked ShotsCorsi+/-
20763NYI2 - D - STREIT, MARK0151663
-9
36
-12
20763NYI7 - R - HUNTER, TRENT0061041
-1
31
1
20763NYI8 - D - GERVAIS, BRUNO004511
-1
85
2
20763NYI10 - R - PARK, RICHARD014432
0
413
-9
20763NYI12 - C - BAILEY, JOSH012922
-8
59
-12
20763NYI13 - C - SCHREMP, ROB002330
2
73
6
20763NYI16 - L - SIM, JON003330
3
75
5
20763NYI20 - L - BERGENHEIM, SEAN014431
1
45
0
20763NYI21 - R - OKPOSO, KYLE010722
-8
49
-13
20763NYI26 - L - MOULSON, MATT005941
-1
24
-3
20763NYI38 - D - HILLEN, JACK016751
2
1113
0
20763NYI39 - G - DIPIETRO, RICK021324125
-6
1825
-13
20763NYI44 - D - MEYER, FREDDY013551
1
715
-7
20763NYI47 - D - MACDONALD, ANDREW0161373
-4
29
-11
20763NYI51 - C - NIELSEN, FRANS0061040
0
33
0
20763NYI56 - D - KOHN, DUSTIN002201
-1
52
2
20763NYI57 - L - COMEAU, BLAKE005241
6
77
6
20763NYI91 - C - TAVARES, JOHN010723
-9
45
-10
20763NYI93 - C - WEIGHT, DOUG012422
-3
411
-10


Game NumberTeamPlayerGoalsSaved shotsMissed ShotsFenwick+/-Blocked ShotsCorsi+/-
20763N.J2 - D - FRASER, MARK000100
-1
23
-2
20763N.J5 - D - WHITE, COLIN006414
-1
47
-4
20763N.J6 - D - GREENE, ANDY108336
3
75
5
20763N.J9 - L - PARISE, ZACH1014635
7
23
6
20763N.J11 - L - MCAMMOND, DEAN008412
3
158
10
20763N.J12 - R - ROLSTON, BRIAN103414
-3
99
-3
20763N.J14 - C - DAVIS, PATRICK001204
-5
46
-7
20763N.J15 - R - LANGENBRUNNER, JAMIE1012636
4
33
4
20763N.J16 - R - PALMIERI, NICK102312
-1
85
2
20763N.J17 - C - WALTER, BEN000100
-1
21
0
20763N.J18 - R - BERGFORS, NICLAS009210
8
104
14
20763N.J19 - C - ZAJAC, TRAVIS1014635
7
33
7
20763N.J20 - L - PANDOLFO, JAY001203
-4
43
-3
20763N.J21 - C - NIEDERMAYER, ROB102215
-3
56
-4
20763N.J24 - D - SALVADOR, BRYCE2010426
4
86
6
20763N.J27 - D - MOTTAU, MIKE1015816
3
1411
6
20763N.J28 - R - ZHARKOV, VLADIMIR006110
6
103
13
20763N.J29 - D - ODUYA, JOHNNY009632
4
154
15
20763N.J30 - G - BRODEUR, MARTIN202413512
6
2518
13